zaujímavý

Vynútiť ukončenie aplikácií pre Mac pomocou klávesnice

Mac: Ak ste konfrontovaní s rotujúcou plážovou loptičkou smrti a aplikácia, ktorú používate, nereaguje, stačí stlačiť Cmd + Opt + Shift + Escape na niekoľko sekúnd a ukončiť aplikáciu pred. Môžete tiež stlačiť Cmd + Opt + Esc, aby ste vyvolali ponuku Force Quit a vybrať aplikáciu, ktorú chcete zabiť.

Aplikácie ukončenia môžete tiež vynútiť kliknutím a podržaním ikony ich doku (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši), kým sa neobjaví ponuka s možnosťou Vynútiť ukončenie ako spodnou možnosťou. Myslite na Force Quit ako na „End Task“ pre používateľov počítačov Mac.

Autora tohto príspevku, autora Alan Henryho, nájdete na alebo ešte lepšie, sledujte ho na Twitteri.