užitočné články

Vylepšite svoju pamäť pomocou technológie Chunking

Väčšina z nás dokáže v našej krátkodobej pamäti uložiť iba štyri až sedem rôznych položiek. Jedným zo spôsobov, ako prekonať tento limit, je použitie techniky nazývanej chunking. Zoskupením viacerých položiek do jedného väčšieho celku si budete môcť pamätať oveľa viac.

Chunking zahŕňa vytvorenie niečoho zmysluplnejšieho - a teda nezabudnuteľného - z zdanlivo náhodných kúskov informácií. Jedným z príkladov je, ak si potrebujete zapamätať zoznam vecí - napríklad nákup fíg, šalátu, pomarančov, jabĺk a paradajok - môžete vytvoriť slovo z prvých písmen (napr. „FLOAT“), ktoré sa ľahšie zapamätá ako jednotlivé položky. Ak ste sa niekedy pokúsili zapamätať si telefónne číslo vytvorením slova (alebo slov) z písmen na číselnej klávesnici telefónu, použili ste chunking.

Atlantik nedávno zdôraznil význam chunkingu založeného na myšlienkach knihy Neurovedec Daniel Bor. V jednej štúdii prešiel bakalársky dobrovoľník od 20 mesiacov praxe, keď si spomenul na 7-cifernú sekvenciu, na pamätanie na 80-cifernú sekvenciu. Dobrovoľník bol bežcom trate, a tak zoskupil čísla podľa doby behu: napríklad 3492 sa zmenil na 3 minúty a 49, 2 sekundy.

Priradenie významu ťažko zapamätateľným veciam, ako sú čísla a písmená, je tiež záležitosťou stratégií používaných majstrami pamäte.

Chunking však nie je iba technikou pamäte. Bor tvrdí, že toto rozpoznávanie vzorov je zdrojom ľudskej tvorivosti. Snažíme sa prirodzene vytvárať a nachádzať vzorce a spájať rôzne veci dohromady.

Vezmite si so sebou príležitosť vyskúšať si prepojenia a urobiť niečo zmysluplnejšie z častí, ktoré si pamätáte, a precvičiť rozpoznávanie vzorov, aby nasýtili svoju kreativitu a posilnili mozog:

Vedomie a chunking nám umožňujú premeniť matný kal nezávislých epizód v našom živote na trblietavý hustý web prepojený všetkými nespočetnými vzormi, ktoré pozorujeme. Stáva sa to slučka pozitívnej spätnej väzby, čo ešte viac uľahčuje detekciu nových spojení a vytvára zrelú doménu na pochopenie toho, ako veci skutočne fungujú, na dosiahnutie tejto mimoriadne silnej ríše rozlišovania mechanizmu vecí. Súčasne sa náš pamäťový systém stáva oveľa efektívnejším, efektívnejším a inteligentnejším, ako by to mohlo byť bez takýchto zdokonalených metód na extrahovanie užitočnej štruktúry z nespracovaných údajov.

Používanie rozpoznávania vzorov na zvýšenie pamäte a kreativity Atlantický oceán