užitočné články

Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stránku

Tento inšpiratívny citát o cestovaní pripisuje svätému Augustínovi z Hrocha. Ak z nejakého dôvodu oddialite konanie na svojom putovaní alebo sa zdráhate cestovať, nezabudnite, že cestovanie môže byť jednou z najviac meniacich sa životných udalostí vášho života.

„Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stránku“ zdôrazňuje, že ak nikdy nikam nepôjdete, budete mať veľmi obmedzený pohľad na svet.

Nie všetci z nás môžu cestovať po celej planéte, ale otváranie očí môže byť iba prioritou cestovania - dokonca aj na nové miesto, ktoré je vzdialené deň jazdy. Mark Twain je citovaný ako hovorí v:

Cestovanie je smrteľné pre predsudky, fanatizmus a úzkostlivosť a mnohí naši ľudia to z týchto dôvodov veľmi potrebujú. Široké, zdravé, charitatívne pohľady na ľudí a veci sa nedajú získať vegetáciou v jednom malom kúte Zeme po celý život.

Možno bude rok 2013 skvelým rokom na uvedenie vašich cestovných snov do pohybu?

Citáty o cestovaní | Goodreads