užitočné články

Ako vyriešiť problémy s časovým pásmom v Gmaile

Ak cestujete, vaše správy v Gmaile môžu mať nesprávnu časovú pečiatku, a to aj po zmene času vášho počítača, čo vedie k nevyžiadaným e-mailom, keď sú zoradené podľa dátumu a času. Postupujte takto:

Váš účet Google je priradený časovému pásmu a musíte ho manuálne aktualizovať pri cestovaní alebo presťahovaní, ak chcete, aby časy správ boli presné s miestnym časom. Táto stránka pomocníka Gmail popisuje, ako problém vyriešiť:

  1. Navštívte //www.google.com/accounts/Manag….
  2. Vyhľadajte osobné nastavenia a kliknite na položku Upraviť vedľa časti „E-mailové adresy“.
  3. V poli Časové pásmo vyberte časové pásmo, ktoré sa zhoduje s vašou polohou.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť .
  5. Odhláste sa z Gmailu a znova sa prihláste.

Domnievam sa, že je to užitočné aj v prípade jednej z najnovších položiek služby Lab Labs Gmailu „Časové pásmo odosielateľa“ [ktorá vám povie, aký je miestny čas pre osobu, ktorej posielate e-maily].

[via #tips]